Velkommen


            Flylege Torben Mertz

 

 

 

Velkommen til flylege Torben Mertz

 

 

Kontoret er til videre stengt for nye henvendelser / flymedisinske undersøkelser/ problemstillinger.

Du bes derfor søke annen flylege.


Oversikt over flyleger finnes på Luftfatstilsynets hjemmeside:


https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/godkjente-flyleger/